سوکت خودرو اصلی | اولین و بزرگترین مرکز فوق تخصصی سوکت خودرو * سیمکشی خودرو اصلی شرکتی ( سبک و سنگین ) تک و تعداد https://sokmat.com fa مقایسه موتور TU۵ با EF۷ + عکس، تفاوت و مشخصات https://sokmat.com/shown.php?id=154" > مقایسه موتور TU۵ با EF۷ + عکس، تفاوت و مشخصات نقشه سیمکشی اسکانیا اتوبوس https://sokmat.com/shown.php?id=153" > جولای 20, 2020محل فیوزها و رله ها در جعبه فیوز اسکانیا محل فیوزها و رله ها در جعبه فیوز اسکانیامحل فیوزها و رله ها در جعبه فیوز اسکانیافیوز شماره 1: 5 آمپر و مربوط به سیستم ABS تریلر می باشدفیوز شماره 2: 30 آمپر و مربوط به سوپاپهای ABS تریلر می باشدفیوز شماره 3: 5 آمپر و مربوط به PTO1 و PTO2 شروع و توقف می باشدفیوز شماره 4: 2 آمپر و مربوط به تنظیم آیینه برقی و بوق دنده عقب می باشدفیوز شماره 5: 5 آمپر و مربوط به تاخوگراف و سیستم هشدار انحراف از مسیر می باشدفیوز شماره 6: 20 آمپر و مربوط به شیشه بالابر سمت چپ می باشدفیوز شماره 7: 10 آمپر و مربوط به برف پاک کن های چراغ جلو می باشدفیوز شماره 8: 10 آمپر و مربوط به فندک سیگار می باشدفیوز شماره 9: 5 آمپر و مربوط به رابط کاربری سیستم کنترل سرعت می باشدفیوز شماره 10: 5 آمپر و مربوط به روشنایی داخل کابین می باشدفیوز شماره 11: 10 آمپر و مربوط به قفل های دیفرانسیل، ABS 6 کاناله می باشدفیوز شماره 12: 5 آمپر و مربوط به پیش گرمایش سوخت، گرمکن فیلتر سوخت/ DRL می باشدفیوز شماره 13: 10 آمپر و مربوط به بالابر محور کمکی می باشدفیوز شماره 14: 5 آمپر و مربوط به کیسه هوا، تسمه سفت کن می باشدفیوز شماره 15: 20 آمپر و مربوط به شیشه بالابر سمت ریاست می باشدفیوز شماره 16: 10 آمپر و مربوط به بالابر الکتریکی کابین، سیستم ایمنی تشخیص الکل می باشدفیوز شماره 17: 2 آمپر و مربوط به کاربری می باشدفیوز شماره 18: 5 آمپر و مربوط به قفل کمربند ایمنی، کلید ایمنی ADR می باشدفیوز شماره 19: 20 آمپر و مربوط به کوردیناتور می باشدفیوز شماره 20: 20 آمپر و مربوط به EMS/EDC می باشدفیوز شمار ه 21: 10 آمپر و مربوط به قفل کن سوئیچ و کوردیناتور می باشدفیوز شماره 22: 20 آمپر و مربوط به EMS/EDC می باشدفیوز شماره 23: 10 آمپر و مربوط به چراغهای ترمز می باشدفیوز شماره 24: 20 آمپر و مربوط به ABS/EBS می باشدفیوز شمار ه 25: 10 آمپر و مربوط به SMS/ELC می باشدفیوز شماره 26: 20 آمپر و مربوط به فن کابین می باشدفیوز شماره 27: 5 آمپر و مربوط به CT/CTR می باشدفیوز شماره 28: 20 آمپر و مربوط به دریچه سقف می باشدفیوز شمار ه 29: 10 آمپر و مربوط به مجموعه آمپرها و تاخوگراف می باشدفیوز شماره 30: 30 آمپر و مربوط به کاربری می باشدفیوز شماره 31: 10 آمپر و مربوط به روشنایی داخل کابین می باشدفیوز شماره 32: 10 آمپر و مربوط به SDP3 می باشدفیوز شمار ه 33: 10 آمپر و مربوط به آماده سازی عوارض سوئیس، چراغ گردان می باشدفیوز شماره 34: 20 آمپر و مربوط به مبدل ولتاژ 24 به 12 ولت/ سوکت برق 12 ولت می باشدفیوز شماره 35: 10 آمپر و مربوط به تریلر می باشدفیوز شماره 36: 20 آمپر و مربوط به OPC/GA می باشدفیوز شمار ه 37: 10 آمپر و مربوط به قفل مرکزی می باشدفیوز شماره 38: 20 آمپر و مربوط به بخاری درجا می باشدفیوز شماره 39: 10 آمپر و مربوط به چراغ دنده عقب می باشدفیوز شماره 40: 20 آمپر و مربوط به سوکت برق 24 ولت می باشدفیوز شمار ه 41: 10 آمپر و مربوط به FMS,CPU APS می باشدفیوز شماره 42: 20 آمپر و مربوط به بالابر الکتریکی کابین می باشدفیوز شماره 43: 10 آمپر و مربوط به یخچال می باشدفیوز شماره 44: 10 آمپر و مربوط به آمپلی فایر می باشدفیوز شمار ه 45: 10 آمپر و مربوط به گرمکن آینه بغل ،گرمکن شیشه جلو،ACL می باشدفیوز شماره 46: 10 آمپر و مربوط به گرمایش صندلی،هشدار می باشدفیوز شماره 47: 10 آمپر و مربوط به خشک کن هوا،گرم کن فیلتر سوخت می باشدفیوز شماره 48: 10 آمپر و مربوط به کاربری می باشدفیوز شمار ه 49: رزرو می باشدفیوز شماره 50: 5 آمپر و مربوط به گذرگاه زرد و سبز CAN می باشدفیوز شماره 51: رزرو می باشدفیوز شماره 52: 2 آمپر و مربوط به سیستم اخطار می باشدفیوز شمار ه 53: 2 آمپر و مربوط به INL ، انحصاری هشدار مربوط به باز بودن دریچه سقف میباشدفیوز شماره 54: 10 آمپر و مربوط به چراغ پارک، سمت چپ می باشدفیوز شماره 55: 10 آمپر و مربوط به چراغ پارک، سمت راست می باشدفیوز شماره 56: 5 آمپر و مربوط به روشنایی زمینه،تنظیم سطح چراغ های جلو می باشدفیوز شمار ه 57: 20 آمپر و مربوط به کاربری میباشدفیوز شماره 58: 10 آمپر و مربوط به چراغ پارک تریلر ،سمت چپ می باشدفیوز شماره 59: 10 آمپر و مربوط به چراغ پارک تریلر، سمت راست می باشدفیوز شماره 60: رزرو می باشد لیست خودرو خارجی همراه با برند https://sokmat.com/shown.php?id=152" > برند خودرو نقشه سیمکشی جعبه فیوز ساینا و تیبا https://sokmat.com/shown.php?id=151" > نقشه سیمکشی تیبا و ساینا نقشه سیمکشی پراید قسمت دوم https://sokmat.com/shown.php?id=150" > نقشه سیمکشی پراید نقشه سیمکشی پراید https://sokmat.com/shown.php?id=149" > نقشه سیمکشی نقشه سیمکشی موتور 206 مدل 1381 تا 1391 داخل موتور و رابط https://sokmat.com/shown.php?id=148" > نقشه کامل